Niko Kaistakorpi "Contribute. Engage. Participate. Cynicism and apathy are poisons for the spirit." Edward Norton

Destaclean Oy häpeäksi cleantechille

Vastikään Destamatic Oy:stä komeasti Destaclean Oy:ksi nimensä vaihtanut tuusulalainen kiertotalouden yritys rikkoo jatkuvasti ympäristölupansa määräyksiä eikä ota vastuuta aiheuttamistaan ympäristöhäiriöistä. Yritys markkinoi itseään ekologisena toimijana rakennusjätealan markkinamurroksen kärjessä sloganinaan Puhtaasti parempi tulevaisuus. Yritys sai viime vuonna Nuorkauppakamarin Tuottava idea -palkinnon  Destaclean Puukivellä seuraavin perusteluin: ”Kestävästä kehityksestä on tehty bisnestä. Positiivista on sekä kiertotalous että suomalaisen raaka-aineen uudelleenkäyttö."

Miten tämä puhdas tulevaisuus ja kestävä kehitys toimii käytännössä jäteaseman läheisyydessä asuvien Vantaan pientaloasukkaiden kannalta?

Destaclean Oy silloiselta nimeltään Destamatic Oy tuli vuonna 2001 Tuusulan Kelatien alueelle Pyöräkuja 6:en kunnan annettua sille luvan, tällöin kuntarajan toisella puolella 250-300 metrin päässä olevilta Vantaan pientaloasukkailta ei mielipidettä kyselty. Myöhemmin Tuusulan kunta räätälöi sille erillisen asemakaavamuutoksen vuonna 2006, jotta puunmurskaustoimintaa ja jätteen käsittelyä laajennetulla alueella voi tehdä. Koska välissä oli pieni tontin myyneen maanomistajan suojametsä, totesi Tuusulan kaavoitus ettei Vantaa ole rajanaapuri eikä sen mielipiteitä tarvitse ottaa huomioon. Tästä sitten alkoi asukkaiden nyt jo yli kymmenen vuotta kestänyt taistelu yrityksen aiheuttamia ympäristöhäiriöitä vastaan.

Destaclean Oy:n toiminta on koko tuon ajan aiheuttanut melu- ja pölyhaittoja sekä hulevesihaittoja ympäristölleen. Toimintansa kasvattamiseksi uutta ympäristölupaa hakiessaan yritys silti aina väittää, että se ei niitä aiheuta. Kuitenkin jokaisessa ympäristölupapäätöksessä se on määrätty tekemään parannuksia näiden haittojen ehkäisemiseksi - outoa eikö? Miten ympäristölupa yleensäkään annetaan yritykselle, joka johtaa jatkuvasti harhaan hakemuksissaan? Voiko niissä puhua paltturia ilman seuraamuksia?

Uudenmaan ELY-keskuksen tehtävä olisi valvoa ympäristöluvan noudattamista, mutta resurssien vähäisyyden vuoksi valvonta perustuu lähes pelästään ns omavalvontaan eli yritys valvoo itse itseään. Tarkastuskäyntejä tehdään noin kerran kolmessa vuodessa, jolloin ajankohdasta ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen. Tällöin yritys voi sitten rauhassa valmistautua tarkastukseen ja laittaa paikat kuntoon. ELY:llä olisi lain suoma mahdollisuus tehdä yllätyskäyntejä, mutta se ei niitä tee. Tuon välissä olevan kolmen vuoden aikana takapuoli ei nouse konttorin penkiltä, jotta käytäisiin katsomassa millaista toiminta normaalisti on. Ehkä sitä ei edes haluta nähdä? Valitettavasti me lähiseudun asukkaat koemme sen joka päivä ja normaali todellisuus ei vastaa tarkastuspäivänä nähtyä.

Viimeisen kolmen kuukauden kokemukset ja tuleva valitus eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kokemuksistamme voisi kirjoittaa vähintään novellin, mutta kerron tässä nyt viimeisimmän osoituksen Destaclean Oy:n piittaamattomuudesta lähiseudun asukkaita kohtaan. Syksyllä 2016 Destaclean Oy:n tontille alkoi kertyä normaalia huomattavasti suuremmat määrät rakennusjätettä ja kaupan ja teollisuuden jätettä, lopulta sitä oli isona kasana 600 tonnia ylittäen ympäristöluvan salliman määrän 100 tonnilla. Omavalvonnan mukaisesti yrityksen pitäisi ilmoittaa poikkeuksellisista tilanteista valvovalle viranomaisille, näin ei olla tehty. Lopulta 23.11.2016 tein valituksen asiasta Uudenmaan ELY-keskukselle, joka ainoana toimenpiteenään välitti sen Destaclean Oy:lle vastattavaksi.  Vastaus oli täysin puutteellinen eikä ottanut kantaa suurimpaan osaan kysymyksistä, joten lähetin uuden kyselyn. Jälleen se välitettiin pelkästään yritykselle vastattavaksi.

Lopulta eri vaiheiden jälkeen minulle toimitettiin Destaclean Oy:n toimitusjohtajan allekirjoittama vastine esitettyyn valitukseen seuraavalla ELY:n valvojan saatteella: "Destaclean Oy on 29.11.2016 antamassaan selvityksessä kattavasti käsitellyt esiin nostamianne seikkoja.  Toiminnanharjoittajan antama selvitys 29.11.2016 on tämän viestin liitteenä." ja  "Tässä vaiheessa ELY-keskus ei ryhdy asiassa muihin valvontatoimenpiteisiin."

Katsoin Destaclean OY:n tekemän selvityksen ja huomasin sen sisältävän selkeitä virheitä sekä harhaanjohtavaa tietoa. Otetaan yksi esimerkki: osoitin valituksessa, että jätekasan päältä valuvat sulamisvedet eivät kaikki ohjaudu tontilla olevaan hulevesialtaaseen vaan suoraan maastoon. Tähän yritys vastasi pokkana: "Rakennusjätteiden vastaanotto- ja käsittelytoiminta sijaitsee samalla paikalla kuin aikaisemminkin melu- ja ympäristön roskaamista estävän maavallin läheisyydessä laitoksen rajojen sisäpuolella. Sade- ja sulamisvedet ohjautuvat hulevesialtaaseen." Ilmeisesti yritys luottaa siihen, että valvova viranomainen ei tule koskaan paikalle tarkastamaan asiaa - ja eihän se tule.

Kuten sanoin niin näitä asioita oli useita, tämän asian valheellisuuden todistaakseni otin valokuvan jätekasasta suojavallin ulkopuolelta. Sen avulla osoitin, että ellei vesi ole ryhtynyt virtaamaan ylämäkeen, niin kaikki hulevedet eivät ohjaudu tontilla olevaan hulevesialtaaseen. ELY-keskusta asia ei kiinnostanut eivätkä he ryhtyneet mihinkään toimenpiteisiin. Destaclean Oy:n selvitys riitti heille vaikka harhaanjohtavanakin - asia loppuunkäsitelty, silmät kiinni ja pää pensaaseen.

Me asukkaat emme kuitenkaan voi jättää asiaa tähän elinympäristömme terveellisyyden ja viihtyvyyden vuoksi. Koska Uudenmaan ELY oli kyvytön tekemään asialle mitään ja viittasi vain mahdollisuuteen valittaa oikeusasamiehelle, päätin lähestyä suoraan Destaclean Oy:tä. Lähetin avoimen kirjeen heille tilanteesta kuvauksineen ja kysyin aikovatko he tehdä jotain puutteiden korjaamiseksi. Eilen 11.1.2016 minä ja jakelussa olevat vaikutusalueen asukkaat saimme vastauksen toimiitusjohtajalta: "Olemme tutkineet Kelatien laitoksen toiminnallisen tilanteen vielä uudelleen. Tämän perusteella pitäydymme ELY -keskukselle 29.11.2016 antamassamme vastauksessa."

Yritykselle ja Uudenmaan ELY:lle on annettu kaikki mahdollisuudet tehdä oikeudenmukaiset ja eettiset valinnat, mutta he ovat päättäneet toimia toisin. Meillä lähialueen asukkailla ei enää ole muuta mahdollisuutta kuin valittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle ja käsitellä tätä asiaa julkisuudessa.

On täysin käsittämätöntä, että Destaclean Oy yrityksenä toimii näin ja toimitusjohtajan allekirjoittamana toimittaa paikkansapitämättömän lausunnon valvovalle viranomaiselle eikä valvova viranomainen tee mitään asialle. Tämä asettaa kyseenalaiseksi koko tämän puhtaasti paremmalla tulevaisuudella itseään markkinoivan yrityksen etiikan, kestääkö muukaan toiminta lähempää tarkastelua? Eikö valvovaa viranomaista ollenkaan haittaa se, että heille annetaan väärää tietoa?

Tällaistako kiertotaloutta eli cleantechiä me sitten olisimme viemässä maailmalle? Pelkkä nimen muuttaminen Destacleaniksi ei tee toiminnasta puhdasta - tarvitaan tekoja.

PS. Väittämäni voin todistaa sähköposteilla ja kuvilla, valmistelen niiden pohjalta valitusta eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (9 kommenttia)

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kuten kirjoitin eilen http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229291-jul...
Haluan teidän pohtivan, mitä tarkoittaa, kun joutuu tahtomattaankin sen kysymyksen eteen, mitä vääriin tietoihin perustuva ympäristölupa/päätös todella merkitsee saajalleen, kansalaiselle. Asialla ei ole yksin konsultit vaan ovat apuna viranomaisille, että viranomaiset saavat piiloutua konsulttien lausuntojen taa.

Meidän kokemuksen mukaan oikeutta ei saa Suomen hallinto-oikeuksissa, valittaa voidaan, mutta se on nimellistä byrokratiaa.  Oikeus ei sitä kautta toteudu eikä kantelut auta mitään.
Valvovien viranomaisten toiminta ei ole mitä valvoa. Lupa käsittely vaiheet ovat jo niin vääriä, että niillä ei todellisen toiminnan kanssa ole mitään tekemistä, selkeitä virheitä sekä harhaanjohtavaa tietoa. Vaikka ympäristölupaa käsiteltäessä pitää ottaa huomioon toiminnan kaikki ympäristövaikutukset, puhumattakaan  melu, hulevedet ja pölyhaitoista.
Sade- ja sulamisvedet ohjautuvat hulevesialtaaseen eivät pidä paikkaansa todellisuudessa. Kotkasta ja ympäri maan saan jatkuvasti yhteydenottoja kuinka pihat on tuhottu ja saapasvarsia myöten kahlaavat pihoissa (kuivana kesänäkin). ELY ei tule paikalle, poliisi ottaa tiedot puhelimitse yrittäjältä ja kaikki on kunnossa.
Eri alojen yritykset saavat toimia Suomessa tämä on maan tapa.. Meitä on kymmenittäin ihmisiä yhteydessä keskenään ja tavattu meillä ja Helsingissä, mutta taistelu on turhaa. Ely ja ministeriöt on miehitetty niin, että tämän kaltainen toiminta voi jatkua.
2016 vuonna kaksi eri tapausta yritti oikeuden kautta hakea asiaan korjausta, kun poliisi ei toimi eikä muut viranomaiset. Lopputulos yli sadantuhannen euron korvauksiin ympristörikolliselle ja vielä omat asianajo kulut päälle.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

"Miten ympäristölupa yleensäkään annetaan yritykselle, joka johtaa jatkuvasti harhaan hakemuksissaan? Voiko niissä puhua paltturia ilman seuraamuksia?"

Tämä on maan tapa ja luvat tulee hallinto-oikeuksia myöten.
Paltturia voi puhua, kun ei ole seuraamuksia, koska viranomaiset eivät valvo. Vaikka valvonnan tarkoituksena on varmistaa että ympäristössä tapahtuvat toiminnot ovat lakien, asetusten sekä viranomaisten antamien lupien ja määräysten mukaisia. Lisäksi seurataan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia sekä toiminnassa ja muissa olosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Jos toimitaan lainvastaisesti valvojan velvollisuus on puuttua epäkohtiin.
Ympäristölainsäädännössä valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, jotka valvontaviranomainen tekee lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen edistämiseksi ja varmistamiseksi.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Tämä on kovin ikävä maan tapa, jos sitä muutkin kohtaavat. Tämä yritys käytti hakiessaan ympäristölupaa suuremmalle jätemäärälle sekä sitä seuranneessa hallinto-oikeuden käsittelyssä perusteluna, että aikoo siirtää toimintoja halliin vuonna 2016 tilapäisen rakennusluvan mennessä umpeen. Haitat tulevat vähenemään.

Hallinto-oikeudessa asiaa käsiteltiin vuoden 2015 lopusssa. Kun vuosi 2016 tuli he hakivat jatkoluvan nykyiselle Tuusulan rakennusvalvonnalta ja kertoivat, että hallihankkeen suunnittelu vaatii lisäpohdintaa ja toteutuneekin ehkä aikaisintaan 2018 - jos silloinkaan. Ei perustelut eri viranomaisille ja taas homma toimii kuten ennenkin.

Uudenmaan ELY oli muuten ainoa viranomainen, joka olisi antanut Destacleanin jäteasemalle suoraan sen pyytämät määrien kasvatukset. Muiden vastustuksen myötä niitä ei kaikkia sallittu. Vantaan kaupunki vei asian hallinto-oikeuteen.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

On varsin huolestuttavaa, että asutuksen läheisyydessä on toimijoita, jotka eivät noudata sääntöjä ja määräyksiä. Tämän puumursketta ja rakennusjätettä täynnä olevan tontin viereisellä tontilla on romua käsittelevä liike, jonka pihalla syttyi suuri tulipalo 2011. Mitä jos se olisi levinnyt helposti palavaa jätettä sisältävälle naapuritontille?

Vain helikopterilla kuskattu sammutusvesi ja onni tuulen suhteen esti uhkaavan tilanteen.
http://www.keski-uusimaa.fi/artikkeli/58107-romuva...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Meidän kaltaisissa tapauksissakin laki edellyttää palo-ja pelastautumissuunnitelmaa. Ainoa apu ja lohtu tuli vuosia sitten entiseltä sisäministeriltä hän soitti 2x kertaa päivän aikana todeten " olette kilon palasina jos syttyy tulipalo tai räjähdysaineet aiheuttavat tuhon".Hän lisäsi vielä, että sisäministeriö estää tutkimukset ja häntä toimimasta. Vastasin hänelle, että sittepä on valittajat vähissä.

Räjähteet säilytettiin puiden juurilla, kivikasoissa ja vanha linja-auto keppi ovella pönkänä ja kaasuliekki oven välissä lämmitti autoa.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Meidän ja monen muun tapauksessa ei ole edes haettu lupaa räjäytystoiminnalle.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Malliesimerkki , mitä oikeusvaltiossa nimeltä Suomi saa tehdä ja valvovat viranomaiset sen vahvistavat omalla vitkuttelulla ja vääristelyllä. 
Lain velvoitteet ja lupa edellytykset käyvät esille http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/226905-raj...

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/226903-lai...

1. Louhijat tuovat esille: Ei räjähdysaineita huomioitu, koska on siitä oma erityislainsäädäntö. (lainsäädäntö jätetään huomioimatta).

2.  Ympäri Suomen ympäristöviranomaisetkin ovat todenneet ympäristöluvissa: vaarallisten kemikaalien ja teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain Turvatekniikan keskuksen luvalla (Tukes) tai pelastusviranomaisen luvalla. Kuuluvat Tukesin, pelastusviranomaisten ja poliisin valvontaan.  

3. Hallinto-oikeudet ja KHO: Molemmat oikeusasteet tuovat esille ei kuulu hallinto-oikeuksien arvioida onko lupia. (oikeusasteiden tulisi huomioida, koska onnettomuusvaara/vaara jonka MAL ja ymp. laki kieltää).
Toisin sanoen räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö kokonaan huomioimatta/sivutetaan MAL ja YMP.lain mukaisissa luvissa! Laki ei anna turvallisuuden vuoksi mahdollisuutta räjäytystoiminnalle lupia jotka pitäisi Tukesilta hakea.

Asian vakavuutta kuvastaa se, että louhintatyö pihapiirissämme tapahtui räjähdysainelain määrittelemällä asutulla alueella. (Talojen väli seinästä seinään 350 metriä, louhimo keskellä ja yleisen tien vieressä). Räjähteitä käytettiin sadoista tuhansiin kiloihin kerta paukuissa.Lasten kanssa koti oli jätettävä päiviksi 9 v.kotimme särkyi toistuvasti savupiiput, kaakelit, kaivot tuhoutuivat.Viranomaiset vain nauroivat!!!!

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ohjeita tehdään, mutta viranomaisten ei tarvitse niitä noudattaa.Kuka valvoisi viranomaisia voi vain miettiä.

YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 | 2016

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/hand...

YSL 167 §:ssä säädetään valvonnan järjestämisen periaatteista. Valvontaviranomaisen tulee
järjestää valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä, tehokasta ja perustuu ympäristö-riskien arviointiin.

Ympäristövalvonnalta edellytetään itsenäisyyttä, riippumattomuutta ja puolueettomuutta.
Ympäristövalvontaa hoitavan toimintayksikön ja yksittäisen virkamiehen tulee olla riippumaton valvontatehtävää hoitaessaan. Valvontayksiköiden toiminta on järjestettävä siten, että riippumattomuus ja puolueettomuus valvontatehtävässä on kaikissa tilanteissa turvattu.

Käyttäjän JouniHalonen kuva
Jouni Halonen

Kas firmaan liittyy taikasanat kierrätys ja clean. Puhdas kierrätys...ei se voi lähtökohtaisesti markkinoiden pelossa liata tai sotkea mitään, eihän? Joten ei sitä tarvitse valvoa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset