Niko Kaistakorpi "Contribute. Engage. Participate. Cynicism and apathy are poisons for the spirit." Edward Norton

Piilokorruptio Suomessa osa 2: Kaavoitus ja rakentaminen

  • Kuva 1: Piilokorruption anatomia, Lähde: Ari Salminen ja Olli-Pekka Viinamäki
    Kuva 1: Piilokorruption anatomia, Lähde: Ari Salminen ja Olli-Pekka Viinamäki
  • Kuva 2:  Kertomukset korruptiosta toimialoittain ja tyypeittäin, Lähde Salminen&Viinamäki
    Kuva 2: Kertomukset korruptiosta toimialoittain ja tyypeittäin, Lähde Salminen&Viinamäki

Piilokorruptiota, johon luetaan rakenteellinen korruptio, hyväveliverkostot ja muu näkymätön harmaan alueen korruptio, esiintyy eniten kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä. Kunnan kaavoituksen tuloksena voi syntyä merkittäviä etuja eri intressiryhmille kuten maanomistajille sekä kiinteistöjen omistajille. Tämä on sekä yleismaailmallinen ilmiö että Suomessa havaittu.

Sarjan ensimmäisessä blogissa Rakenteellinen korruptio ja hyväveliverkostot Suomessa - osa 1 käsittelin piilokorruptiota yleisenä ilmiönä ja siitä voi palauttaa mieliinsä, mitä kaikkea siihen kuuluu ja kuinka ne ilmenevät. Kansainvälisen indeksin mukaan Suomessa esiintyy ilmikorruptiota huomattavan vähän, mutta mielestäni sama ei päde piilokorruptioon. Kuvassa 1 on esitetty Ari Salmisen ja Olli-Pekka Viinamäen julkaisusta "Piilokorruptio Suomessa: Mitä kansalaiset kertovat?"  poimittu piilokorruption anatomiaa kuvaava esitys.

Tutkimuksen satoa - kansalaiset kertovat

Tutkimuksessaan Salminen ja Viinamäki kävivät läpi 420 kansalaisten kertomusta ja niiden jakauma on esitetty kuvassa 2. Julkinen sektori on vahvasti edustettuna 240:llä kertomuksella ja sitä koskevista kertomuksista kaksi kolmasosaa olivat kunnissa tapahtuneita tapauksia.

Kaavoituksen myötähän monen maa- ja kiinteistöomistuksen arvo joko nousee tahi laskee. Perinteisesti merkittäviä ovat kaupan ja teollisuuden kiinteistöt sekä alueet - uudempana on mukaan tullut tuulivoimalle kohdistetut maa-alueet.

Useissa rooleissa toimivat päättäjät - case Tuusula

Kunnallispolitiikassa on usein mukana henkilöitä, joilla on merkittäviä omia intressejä maankäytön ja rakentamisen alueella joko omistuksen tai liiketoiminnan kuten rakentamisen kautta. Käytän Tuusulaa esimerkkinä, sillä sen politiikkaa tunnen jonkin verran ja myös Ylen MOT on ohjelmassaan käsitellyt sen tilannetta.

Tuusulassa toimi pitkään kunnallispolitiikassa Juhani Sjöblom, josta MOT kertoi seuraavaa:

"Raja tuli vastaan Tuusulassa vuonna 2011. Korkein hallinto-oikeus totesi että entinen kansaedustaja, tuusulalaisyrittäjä, maanomistaja ja kiinteistösijoittaja Juhani Sjöblom oli vaalikelvoton toimimaan kunnanhallituksen puheenjohtajana, sukuyhtiön liiketoimet ja maaomistukset Tuusulassa olivat päättäjälle liian laajoja."

Edellisten kunnallisvaalien seurauksena Tuusula värikkäiden vaiheiden jälkeen siirtyi pormestarimalliin - Kokoomus mm jätti edellisen kunnanhallituksen puheenjohtajan pois listoiltaan hänen vastustettuaan mallia. Poistosta listalta ei kerrottu ko henkilölle lainkaan.

Pormestarimalli toteutui ja pormestariksi noussut SDP:n Arto Lindberg ja toiseksi apulaispormestariksi valittu kattofirman omistava Kokoomuksen Mika Mäki-Kuhna ovat molemmat tehneet rakennushankkeita Juhani Sjöblomille. Pormestari on myös merkitty Sjöblomin uuden omakotitalon rakennuspäälliköksi, mihin hän kommentoi Ylelle: "Jelppaan aina tuttuja."

Toinen apulaispormestari Jussi-Mikko Salonen puolestaan on yksityisyrittäjä, jonka yrityksen toimialaan kuuluu mm yhdyskuntarakenteiden suunnittelu. Keski-Uusimaan kirjoituksessaan hän kertoi osan hankkeista olevan julkisia ja osan salaisia. Miten ennen apulaispormestarin pestiään neljä vuotta kaavoituksesta vastaavan lautakunnan puheenjohtajana toimivalla voi olla oma yritys juuri maankäyttöön liittyen ja hankkeet voivat olla salaisia? Miten voidaan valvoa, ettei esteellisyyksiä synny?

Eivätkä päättäjien kytkennät tähän lopu. Aloittaneen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii kunnallispolitiikasta jäävätyn Juhani Sjoblomin tytär Ruut, jolla itselläänkin on merkittäviä omistuksia. Lisäksi kaupunginvaltuustosta löytyy veljenpoika Ilmari, jolla on suuri rakennusfirma ja kiinteistöomistuksia Tuusulan alueella.

Oikeastaan koko ylin johto on sidoksissa rakentamiseen ja jossain määrin suurimpiin maa- ja kiinteistöomistajiin. Miten voidaan pitää huolta, että roolit pysyvät erillään eikä piilokorruptiota esiinny?

Kauppaketjujen vaikutusvalta

Suomessa S-ryhmän sekä K-ryhmän muodostama duopoli on merkittävä vallankäyttäjä - Lidl toki siihen kiilaa koittaa lyödä. Viimeviikkoinen MOT osoitti millaista toiminta on ollut HOK-Elannon kohdalla.

Kokoomuksen Eero Lehti on kansanedustaja ja eduskunnan rikkain mies, jolla on mm laajoja kiinteistöomistuksia. Lisäksi hän on ollut myös Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja vuodesta 2009 lähtien.  MOT-ohjelman mukaan hän oli isäntänä nykyiselle HOK-Elannon toimitusjohtaja Liimataiselle ja hänen edeltäjälleen Matti Niemelle heidän vieraillessaan Floridassa tutustumassa kauppakeskuksiin:

"Vierailun isäntä, Keravan nykyinen valtuuston puheenjohtaja Eero Lehti myöntää MOT:lle kannustaneensa osuuskauppamiehiä kiinteistökaupoille myös Keravalle."

"Sen toisella puolella maat ovat K-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden hallinnassa. Kävelykadun toisella puolella jo nyt suljettu S-market ja kaupungintalo, ja sen naapurissa Eero Lehden tuolloin omistamia kiinteistöjä. Pian Floridan matkan jälkeen osuuskauppa osti toimitusjohtaja Matti Niemen päätöksellä juuri tämän Keravan S-marketin kiinteistön, jotta osuuskauppa pääsisi mukaan Keravan keskustan kehittämiseen."

Kenen asiaa Lehti on ajanut, omien omistustensa vai Keravan kaupungin etua? Vai ovatko ne hänen mielestään yhtenevät? En tiedä. (Huom. Lehti ei ole syytettynä tapauksessa vaan tiedot ovat vain sen yhteydessä esiin tulleita.)

MOT:n ohjelmassa kerrotaan syytteestä, jonka yhteydessä on paljastunut monia mielenkiintoisia tietoja. Näiden tietojen mukaan syytteen alaisina vuosina rakennusyhtiö Skanskan laskutus HOK-Elannolta nousi pitkälti yli sataan miljoonaan euroon samaan aikaan, kun HOK:n kiinteistöjohtajan perheen kilparatsastus oli useita vuosia koko Skanskan suurin yksittäinen sponsorointikohde. Puhdasta sattumaako?

Myös Salmisen ja Viinamäen tutkimuksessa on tuotu esille kertomuksia kaupparyhmien toiminnasta:

"Eräs kauppaketju oli aikeissa hankkia tontin kunnan mailta. ..jolle perustaa kaupan. Valtuusto ei suostunut myymään tonttia, koska paikallinen kauppa olisi kärsinyt kilpailusta. Monet kunnanvaltuutetuista istuvat myös paikallisen kaupparyhmän valtuustossa.” (Ko tutkimuksessa nimet ja muut tunnistavat tekijät on poistettu.)

Miksei piilokorruptiota pyritä tehokkaasti estämään?

Vaikuttaa siltä, että nykyiset vallanpitäjät eivät halua aktiivisesti puuttua piilokorruptioon vaan se on maan tapa, jonka halutaan säilyvän. En muista tällä hallituskaudella keskustellun juuri lainkaan asiasta tai nähneeni suunnitelmia tahi esityksiä tilanteen parantamiseksi.

Kaavoituksen osalta suunta näyttää olevan päinvastainen sujuvoittamisen myötä - ELY:jen lopettaessa viranomaisvalvonta loppuu ja sitä ei olla lakiehdotuksen mukaan siirtämässä millekään taholle. Näin ollaan tekemässä vaikka yleismaailmallisesti maankäyttö ja kaavoitus ovat kiistatta alueita, joissa esiintyy eniten korruptiota.

Myös kunnanvaltuutetuille tuotu sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuus kansanedustajien tapaan on aivan liian löyhä. Käytännössä kunnanvaltuutetut ilmoittavat sidonnaisuutensa itse merkittäviksi katsomiensa sidonnaisuuksien osalta - niitä ei tarkasteta eikä pyydetä mitään asiakirjoja. Lisäksi ilmoittamatta jättäminen ei ole rangaistavaa eikä oikeastaan aiheuta mitään seurauksia.

Lait ilman asianmukaista valvontaa eivät ole kovin kummoisia vaikutuksiltaan.

Edellisen hallituksen käynnistämä KORIS-hanke Vaasan Yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä on tarjonnut merkittävää  tutkimustietoa ja ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Olisiko nyt aika ryhtyä aidosti edistämään näitä asioita?

 

PS. Tämä on osa 2 rakenteellista korruptiota ja hyväveliverkostoja käsittelevästä sarjasta keskittyen rakentamiseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen.  Perusteita ja katsantokantaani asiaan yleisellä tasolla avasin blogissani Rakenteellinen korruptio ja hyväveliverkostot Suomessa - osa 1.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (16 kommenttia)

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Annan esimerkin kotikunnastani (sori taas tuulivoima mutta liittyy aiheeseen):

Kunnan kaavoitusvirkamies hoiti suuren tuulivoima-alueen kaavoituksen. Kun esitys oli valmis, hän vetäytyi ja hänen esimiehensä hoiti asian loppuun lautakunnissa joista se meni valtuustoon. Kaavoituksen valmistellut virkamies osti pari tonttia uudelta kaava-alueeta ja vuokrasi ne tuulivoimatoimijalle.

Tekninen ltk hyväksyi asian, kunnanhallitus hyväksyi asian, valtuusto hyväksyi asian. Valvonta jäi kuntalaisille ja hallintovalitukseen, mihin kaava kaatui ja vain siksi, että po virkamies osallistui valtuuston kokoukseen jossa asia päätettiin.

Korruption ei tarvitse olla edes piilossa, riittää että ei löydy aktiivista henkilöä vastustaaan sitä. Mainittakoon että esimerkiksi ylläolevasta valituksen tehnyt joutui itse maksamaan oikeudenkäyntikulunsa vaikka voitti keissin. Valitusoikeutta kulujen korvaamisesta ei ollut.

Mainittakoon vielä että sama virkamies oli seuraavissa kuntavaaleissa ehdolla valtapuolueen riveissä ja vaikka ei päässyt valtuustoon, on nyt ympäristö- ja rakennuslautakunnan varapuheenjohtaja.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Näin ne omat intressit ja liiketoiminta sekoittuvat. Yllättävän paljon näitä tuntuu tapahtuvan ja seuraukset eivät ole kummoiset. Se että valvonta jää yksityishenkilöille ja se johtaa merkittäviin kuluihin on ikävää ja kohtuutonta. Seuraukset selvästä lain rikkomisestakin ovat useimmiten minimaaliset.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Samaan aikaan toisaalla: Joskus yli 10 vuotta kun tein viestinnän konsulttitöitä valtion elimille, mm. Tiehallinnolle ja Ratahallintokeskukselle. Ohjeistus oli tiukkaa, kun joskus sovimme työpalaverin lounaspaikkaan eivät virkamiehet halunneet/uskaltaneet ottaa vastaan edes alle kympin lounasta Hesan keskustan ravintolassa ettei lahjuskynnys ylittyisi. Neukkaritarjoilussa piti oikeasti miettiä tarjoilun hintaa järjestäjätahona.

En tiedä onko tuollaista vielä olemassa mutta tuli silloinkin mieleen että kun ammutaan tykillä kärpäsiä, ja tykin ääni peittää todellisen ongelman jossa ei puhuta Caesar-salaatin hinnoista vaan miljoonien diileistä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #5

Tuntuu usein että tämänkaltainen sääntely on julkisuuskuvan ylläpitämistä, kun saavutettava hyöty suhteessa haittaan on pieni. Vältetään ilmiselvät karikot, mutta sitten harmaalla alueella kulissien takana tapahtuu kaikenlaista. Toki en tässä todellakaan koko virkamieskuntaa ja kunnallispoliitikkoja leimaa, mutta varsin paljon on kunnallispolitiikkaan uinut väkeä, jolla on ilmeisiä sidonnaisuuksia ja omia intressejä.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Hyvä kirjoitus ajankohtaiseen aiheeseen, kiitos Niko!

Tästä pääset antamaan palautteesi suunniteltuun LUOVA-virastoon:

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher...

https://www.strategysignals.com/39723-32437-11@uus...

PS. Näköjään on myöhässä LUOVANKIN suunnittelu, kuten suurin osa sote- ja maakuntauudistuksen lakinormeista

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Tuntuu touhu olevan luovaa lähinnä samankaltaisesti kuin lapsen piirrokset. Kohti maakuntavaaleja mennään melkoisella sekamelskalla.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Jäi sanomatta, että ruotsinkielinen LUOVA-aivoriihi avautuu vasta 7.5., tässä alla linkki lähitulevaa varten:

https://www.strategysignals.com/40015-32685-11-5

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Korruptio näkyy mm. kaavoituksessa. Ei ne järjestelmät toimi on omakohtaisia kokemuksia. Kuntapäättäjän ja yksityisen yrityksen välisiin sidonnaisuuksiin ei puututa. Virkarikos tutkinta pyyntö selvillä näytöillä muuttuu tutkimattamispäätöksessä johonkin kymmenien vuosien takaisiin asioihin.
Jopa sisäministeriötä myöten tekemiämme rikosilmoituksia ympäristörikoksista, kaavoituksista ja valvovien viranomaisten laiminlyönneistä ei kirjata ja ne muutetaan kanteluiksi.

Kuntatasolla kaavoitus lienee härskeintä ja hienostuneinta korruptiota mitä kuvitella saattaa.
Siinä vaiheessakin, kun eriviranomaiset hakivat lupia väärillä tiedoilla kaavoitusasiassa 2010 vuonna ja kiven haku alueelta jatkui, niin poliisi tekee seuraavaa: Komisario teki tutkimatta päätöksen vuonna 2013 perusteena käytti "LOUHIJALLA LUVAT TOIMINTAAN JA ALUE KAAVASSA OSOITETTU MAA_AINEKSEN OTTOON" , että mitään rikosta ei ole tapahtunut, mikä on täysin keksittyä, koska kaikki louhinta on tapahtunut jo aikaisemmin ja nyt jälkikäteen kunta yrittää kaavoittaa tuhottua louhosta maa-aineksen ottoalueeksi.

HUOMATKAA !!!! Poliisin suojelu pelaa: komisario tason mies väitti, että louhijalla oli luvat 2013 vuonna, vaikka louhija myöntää, ettei ole lupia toiminnalle.

2014 vuonna KHO ei tehnyt kaupungille myönteistä päätöstä kaavasta ja louhimoa ei hyväksytty kaavaan. Kun eivät saaneet EO-alueeksi (maa-aineksen otto), kaupunki omavaltaisesti vääristeli kaavaan louhosalueen kaavattomaksi.
Komisario myönsi puhelimessa oikein, että louhimoa ei ole jätetty kaavan ulkopuolelle KHO.n päätöksessä.

HYVÄT VELJET jatkavat suojelua; Viranomaiset ovat hankkiakseen itselle ja louhijalle hyötyä muuttaneet alueen kaavattomaksi. Alue olisi ollut pakko maisemoida jo vuoteen 1991 mennessä, mutta edelleen sen peittely jatkuu.

Tässä malliesimerkki siitä, mitä oikeusvaltio Suomessa voidaan tehdä vastoin KHO:n päätöstä.

http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229985-paa...

Viranomaiset ovat ryhtyneet kyseenalaistamaan ja arvioimaan lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun perusteita uudelleen, soveltamaan päätöstä haluamallaan tavalla ja jättäneet sen täytäntöön panematta......

Kaupungin päätöksistä ja lausunnoista käy esille, että perustavat kaavattomuuden KHO:n päätökseen. KHO:n päätös ei siis jättänyt aluetta kaavattomaksi, vaan se siis hylkäsi kaupungin kaavahakemuksen nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi ja koska se ei täytä lain vaatimuksia turvallisesta ja terveellisestä elinympäristöstä.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Piilo korruptio toimii sadoissa murskaamoissa kautta maan. MIKSI ei noudateta murskaamoilla/louhimoilla vaatimuksia mitä laki edellyttää KAAVASSA huomioimaan! Lainsäädännön lisäksi kiviainestuotantoalueiden sijoittumisedellytyksiin vaikuttavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja KAAVOITUS.

Valtakunnalliset alueidenkäyttö-tavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 132/1999) määriteltyä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakuntakaavan, yleiskaavan ja asemakaavan ohella.

390/2005 20 § Kaavan huomioon ottaminen
Vaarallisia kemikaaleja tai räjähteitä valmistavien, käsittelevien tai varastoivien tuotantolaitosten sijoituksessa tulee ottaa huomioon sijoituspaikan ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus samoin kuin aluetta mahdollisesti koskevat kaavamääräykset.
Miksi valtavat räjäytystyömaat saavat toimia ilman lain velvoitteita ja onnettomuusvaarallista toimintaa ei voi sijoittaa mielivaltaisesti. On vastoin MRL kaava määräyksiä- ja laki 390/2005 20 §.

Vaikka alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti tavoitteiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

KAAVOITUKSEEN LIITTYEN; Tutkiskelin noita meidän Oulun hallinto-oikeuden ja KHO.n päätöksen perusteluja. Missä tuodaan perusteluissa myös esille seuraavaa;"alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista".

Lainaus meidän KHO:n päätöksen perusteluista: "Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Valtioneuvosto on päätöksellään 30.11.2000 hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Päätöksen kohdassa 4.3. (eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu) on erityistavoitteena todettu, että haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys".

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Yle suoritti joskus kyselyn korruptiosta, vastauksia tuli ihan liikaa, kun otetaan huomioon että Suomea on pidetty korruptiosta vapaana alueena.. Tuulivoimakaavat tässäkin taisivat olla pääosassa, kaavoituksessa liikkuu suurimmat rahat.

"MOT:n tarkastamat vinkit liittyivät lähes kaikki epäilyihin, että asioista on tosiasiallisesti sovittu julkisuudelta piilossa. Tyypillisesti kyse on rahakkaista kaavakuvioista tai kunnan hankinnoista.

Vaasan yliopiston hallintotieteiden professori ei yllättynyt MOT:n esimerkeistä, koska hän on itsekin käynyt läpi kansalaisten kertomuksia piilokorruptiosta. Salmisen tiimin keväällä julkaistava selvitys rikkoo kiiltokuvamaista kuvaa Suomesta.

Ari Salminen: Täysi yllätys oli se, että me saimme lyhyellä ajalla yli 500 kertomusta kansalaisilta korruptiosta. Yritimme rajata sen piilokorruption, elikkä näihin rakenteellisiin korruption piirteisiin ja sitten hyvä veli -verkostoihin."
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/13/hyvat-vel...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivahinko on pieni puro valtion velkakuoppaan, eikä se haittaa kuin vaan länsirannikolla. "korruptiorahoja jaetaan vuositasolla miljardeja, ja niistä elää todennäköisesti tuhansia julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edunsaajia, jotka antavat tukia jakaneille poliitikoille palkkioksi ääniä, näkyvyyttä ja mahdollisuuden suojatyöpaikkaan, jos seuraavissa vaaleissa ei luotto riitäkään kansanedustajan paikkaan." - Tere kertoo todellisuuden: http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/24...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Valvonnan puute saattaa ruokkia korruptiota.

Professori: Kaavoituksen laillisuusvalvonta retuperälle maakuntalakiesityksessä – Lainvastaisia päätöksiä voi sujahtaa eteenpäin

https://yle.fi/uutiset/3-10112743

LAINVASTAISIA päätöksiä tulee koko ajan vaikka
Maakäyttö ja rakennuslaissa (MRL) määritetään tavoitteet kaikelle kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Yksi näistä tavoitteista on turvallinen elinympäristö.

Seveso-II- direktiivin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaali- ja maakäyttö- ja rakennuslain säädännöllä. Maankäyttöä koskeva artikla 12.

Onnettomuusvaaran mahdollisuus on otettava huomioon kaavoituksessa. Louhimoihin liittyy valtava laiton räjähteiden käyttö ja miljoonia kiloja räjähteitä vuodessa käytetään asutuksien vieressä laittomilla keinoilla ympäri Suomen.

Lait on olemassa, mutta niiden valvonta ei toimi. Sitä saa ihmetellä mikä saa kunnat/kaupungit toimimaan vastoin lain velvoitteita. Ovathan tulvariskien hallinta ja siihen liittyvät kuntien tehtävät samoin kuin vastuukysymykset nousseet esiin maankäytön suunnittelussa.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon myös tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit.
"Rakentamista ei ohjata tulvauhan alaisille alueille, maisemallisesti merkittäviin kohtiin tai alueisiin eikä muinaisjäännös- ja perinnemaisema-alueille."

Kirsi on tuonut esille aiemmin kuinka "Jyväskylän Kankaan alueella nämä kaikki mainitsemasi tekijät ovat olemassa ja asianmukaisesti huomioimatta. Ja kaavoitus aina vaan jatkuu"...

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Tämä ei liity rakentamiseen ja kaavoitukseen, mutta korruptioon kyllä. Tämä alkoi tuoksahtaa nyt todella vahvasti.

http://www.iltalehti.fi/talous/201805022200915385_...

Iltalehden saamat asiakirjat osoittavat, että Juha Sipilän lähipiirin osaomistaman Chempoliksen avuksi valjastettiin syksyllä 2016 kaksi valtionyhtiötä yhden sijaan. Hankkeista neuvoteltiin myös poliittisella tasolla.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miksei piilokorruptiota pyritä tehokkaasti estämään?

Louhintaräjähteet ja korruptio! Siinä yhdistelmä joka kaipaisi kiireesti tutkintaa, mutta kenen toimesta?

Murskaamoiden kohdalla se johtuu ainakin siitä, että poliisia laki velvoittaa mm. räjähdysaineissa laki edellyttää tarkistamaan varastojen lain mukaisuuden, eli laissa on valvontavelvollisuus myös poliisilla: (79 § räjähteiden käyttö), (78 § ilmoitus räjäytystyöstä) ja ( 13 luku 60 § vaatimukset).

http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta

Esteellisyys: KONSULTTIEN TOIMINTA
Forsit myy räjähteet työmaille ja Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock kumoaa vauriot.

Poliisin ei kuulu piiloutua räjähdetehtaan konsulttien tekemien mittauksien taakse. Tärinämittarit asentaa räjähdetehtaan Forsitin omistama konsulttifirma Finnrock, joten eikö tämä ole pahasti esteellistä? Tärinämittaukset ovat aivan myös turhia, koska poliisi on paikalla käydessä nähnyt, että ylisuuret räjäytykset ovat tuhansia/kymmeniätuhansia räjähdekiloja, eivätkä voi olla rikkomatta taloja.

Milloin aloitetaan lain vaatima valvonta ja laitetaan piste laittomille työmaille? Miksi räjähdysainetehtaan omistaman konsulttien annetaan tehdä heidän omaa etua ajavia lausuntoja vähät välittäen asutuksen tuhosta?

Ari Salmisen tutkimus;
Vaasan yliopiston tekemässä korruptiotutkimuksessa huomioidaan talovaurioiden tutkimiseen palkattujen konsulttien eturistiriidat. Jos konsultti saa palkan raportin kohteelta, puhuuko hän totta raportissaan? http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-... Konsulttien käyttö julkisessa hallinnassa. "konsulttien kytkökset"”... Poliisia ei saa tutkimaan talovaurioita vaan konsultti firma Räjähdetehtaanomistama [yritys] antaa poliisille lausunnon ja poliisi tekee tutkimattajättämispäätöksen. Sivu 47- 48

Me asukkaat joudumme silmätysten näkemään ja kokemaan konsulttien toiminnan ja korruption.

Meidänkin kaava asiassa 2010 vuonna Konsulttitoimiston omistava Pentti Seppä tuli pihaamme ja sanoi, että hän tekee paperit jotka menee hallinto-oikeuksissa läpi. Hän teki papererit aivan käsittämätöntä vääryyttä melusta ja tärinästä räjähteitä käytettäessä. Kuitenkaan ei menneet läpi oikeusasteissa ja kaavaa ei vahvistettu EO- alueeksi.

Tärinä on melun tapaan noussut merkittväksi kriteeriksi kaavoitus- ja rakentamispäätöksiä tehtässä.

POLIISIN toimesta: Valtavat talovauriot hoidetaan räjähdetehtaan konsulttien toimesta näkymättömiksi, vaikka asukkaiden taloista hajoaa takkoja, kaakelit lentelevät irti, kivijalat särkyvät ja kaivot tuhoutuvat jne., kun murskaamoilla räjäytellään.
On satoja tapauksia, joissa Finnrockin konsultit: ”ei voi johtua räjäytyksistä.” Mittarit ei rekisteröi tärinää ja keksitään tuuli tai jokin muu syy. Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat:
Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Seismologian Instituutista kertoo, että alueelta on tehty räjähdyshavaintoja aiemminkin.

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaali...

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/kuului-tosi-iso-...

Näin sitä suojellaan; Nytkin Uudelta-maalta tapaus rikosilmoitus poliisille, poliisi kävi paikalla kirjasi aivan puuta heinää ja myönsi papereissa laittoman tilanteen.
Tämän jälkeen vaatimus Länsi-uudenmaan poliisipäällikölle - ei mitään tapahtunut - tämän jälkeen sisämisisteri Risikolle- siirto poliisihallitukseen ja mitään ei ole tapahtunut.

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen

hallinnon valinnat ja liikenneinfran kehittämisen vaihtoehdot kun Suomessa harjoitetaan metsäteollisuuden lobbauksella 4 liikennemuodon kehittämistä EU:ssa sovitun 5 liikennemuodon sijaan.

Vaihtoehto 1

Vuoden 2012 liikennepoliittisen suunnan mukainen liikenteen ja liikenne moodien ja infran kehittäminen hallinnon tavoitteita tai rakenteita muuttamatta.

Odotettavissa vuoteen 2030 mennessä:

Mikäli kotimaisen liikennepoliittisen selonteon mukainen kehittäminen, jatkuu , niin Saimaan alueen metsä ja kaivosteollisuuden vienti ja tuonti voidaan katsoa olevan ainoita tavaraliikenne kehittämisestä hyötyvät tahot.
Saimaan kanavan laajentaminen edesauttaa hieman volyymien kasvua. Samoin Venäjän puutuonnista siirtyy osa vesiliikenteeseen.

Muu liikenne kuten Saimaan matkailu ja tavaraliikenteen konttiliikenne osuuden ei voida katsoa kehittyvän kovinkaan paljoa., koska valtakunnan maantie ja raideliikenne panostukset ja tukimuodot eivät mahdollista sisävesiliikenne kasvua

Maltillinen kasvu Saimaan alueen sisävesiliikenteelle voi olla joitain % yksikköjä mahdollista.

Vaihtoehto 2

Vuoden 2011 EU liikennestrategian mukaisen kehittämisen tie, jossa sisävesiliikenne on otettu mukaan valtion liikenne tutkimuksissa, raportoinnissa , vertailuissa ,hallinnossa ja budjeteissa niin liikennemoodina kuin koko valtakunnan kattavana infrana

Tuloksena täysin uudenlainen Järvi Suomi, ei rannikkosatamien takamaa enää….

Vuonna 2011 EU :ssa sovitun mukaisesti otetaan Sisävesiliikenne tavaravolyymien siirto maanteiltä yhteiseksi raideliikenteen kanssa asetetuksi tavoitteeksi, se merkitsee kokonaisuudessaan erityisesti Järvi liikenteen vienti ja tuonti liikenteen 30 miljoonasta tonnista 50% eli noin 15 miljoonan vuosittaisen tonnista tehtäviä siirtotutkimuksia raiteille ja vesille.
Tekemieni alustavien tutkimusten perusteella vähintään 10 miljoonan tonnikm mukaiset maantieliikenteen volyymisiirrot vesiliikenteeseen siirrot olisi mahdollinen siirtää vesiliikenteeseen.

Tämä tarkoittaisi lähes miljardin euron vuotuisia säästöjä pelkästään valtion ulkoisissa liikenteen kustannuksissa.

Sen lisäksi merkittäviä radikaalisia muutoksia ja säästöjä logistisissa kustannuksissa, mahdollisuuksia laivanrakennusteollisuudelle , alueellisille, täysin uusille mahdollisuuksille kansainvälisiin matkailu ja teollisuus toimiin Järvi Suomen alueella.

www.sisävesi.fi

viite: kirje

https://www.facebook.com/veikko.hintsanen.ilmari/p...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset