Niko Kaistakorpi "Contribute. Engage. Participate. Cynicism and apathy are poisons for the spirit." Edward Norton

Olipa yllätys: Ruokaviraston pääjohtajaksi Maaseutuviraston ylijohtaja

Keskustan ajaman Ruokaviraston, jonne yhdistetään Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskuksesta, pääjohtajaksi on valittu Maasuetuviraston nykyinen ylijohtaja. Tämä sinetöi Keskustan tavoitteet alistaa elintarviketurvallisuusasiat sekä tuotantoeläinten valvonta maaseutupolitiikalle.

Esitin blogissani viime maaliskuussa veikkauksen: Elintarviketurvallisuusvirastosta uuteen virastoon siirtyisi noin 640 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö ja Maaseutuvirastosta puolestaan noin 198 henkilötyövuotta vastaava.  Mitä veikkaatte, kummalta suunnalta tulee pääjohtaja mikäli Keskustavetoinen hallitus asiasta päättää?

Näinhän siinä kävi eli johtaja tuli Mavista vaikka Eviran toiminta on huomattavasti laajempaa kattaen koko elintarvikeketjun.

MMM kuvaa tiedotteessaan toimintoja seuraavasti:

"Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta."

Roolista nimenomaan valvonta ja tutkimus on suurin - alku kuvaa nykyistä Eviran roolia ja loppu Mavin. Mavi on toiminut tukien maksajana ja varojen käytön koordinoijana.

Edistämisen ja valvonnan yhdistäminen ei toimi

Nykyiset ELY-keskukset ovat varoittava esimerkki siitä, millaisia ristiriitoja syntyy yhdistettäessä yritystoiminnan edistäminen ja sen valvonta samaan organisaatioon. Yritysten ympäristölupien valvonta samalla, kun tavoitteena on samojen yritysten liiketoiminnan edistäminen, on aiheuttanut lukuisia ristiriitatilanteita ja vaikuttanut negatiivisesti valvonnan tehokkuuteen ja riippumattomuuteen.

Yhdistettäessä Mavi ja Evira oltaisiin luodaan samankaltainen tilanne. Mavin tehtävänä on edistää suomalaista maataloutta sekä ruokatuotantoa ja Eviran tehtävänä taas on mm valvoa tuotantoeläinten hyvinvointia. Useissa lausunnoissa oltiin huolissaan toteutuuko uudessa Ruokavirastossa riittävä toiminteiden riippumattomuus. Esimerkiksi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta totesi lausunnossaan:

"Huomiona Ruokaviraston muodostamisesta mainittakoon, että virastojen yhdistämisessä tulee taata elintarviketurvallisuusnäkökulman säilyminen riittävällä tavalla erillään maaseutupolitiikasta. On myös korostettava, että elintarviketurvallisuus ei rajoitu alkutuotantoon, vaan kattaa koko elintarvikeketjun pellolta pöytään mukaan lukien elintarviketeollisuus, elintarvikkeiden vähittäismyynti ja tarjoilu. Tulevan viraston tehtäväjaossa ja resurssien painotuksessa tulee huomioida tämä kokonaisuus."

Hallitus nimitti pääjohtajan ja MMM nimittää hallintojohtajan

Hallitus nimitti nyt uuden Ruokaviraston pääjohtajan ja seuraavaksi esityksen mukaan MMM nimittää hallintojohtajan. Näillä nimityksillä on valtava merkitys, sillä heidän vastuullaan on kehittää viraston organisaatio, toimintamallit sekä hoitaa muut nimitykset. Sipilän hallitus voi näin valinnoillaan asettaa suunnan toiminnalle ja pitää huolen, että sen valta-asema uudessa virastossa toteutuu vuosiksi eteenpäin.

Esityksen mukaan näiden nimitysten jälkeen Ruokaviraston muihin johtaja- ja päällikkötason tehtäviin rekrytoidaan virkamiehet sisäisellä ilmoitusmenettelyllä. Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa lausunnossaan:

"Tulisi myös varmistaa, että valittavilla henkilöillä on asiantuntemus uusiin tehtäviin. Ilmeisesti usean johtajan tehtävä tulee muotoutumaan hieman erilaiseksi kuin nykyiset tehtävät, joten uusien esimiesten nimittämisessä tehtävänkuvien muuttuminen tulee ottaa huomioon."

"Lisäksi olisi syytä harkita, onko johtajien ja päälliköiden valinta sisäisellä ilmoitusmenettelyllä paras mahdollinen ratkaisu, jos halutaan varmistaa uuden Ruokaviraston henkilökunnan korkea osaamisen taso. Erityisesti ylemmät johtotehtävät tulisi rekrytoida avoimella haulla, jotta valituksi tulisivat avoimen kilpailun kautta parhaat hakijat."

Itse jaan tämän liiton huolen ja tässähän jälleen se kuuluisa toimeenpano taas ratkaisee - toimeenpano, jota johtaa hallituksen nimittämä pääjohtaja ja MMM:n nimittämä hallintojohtaja.

Pääjohtajan erikoinen veto-oikeus

Lakiesityksessä on lakiin kirjattu myös mielestäni erikoinen oikeus pääjohtajalle:

"Pääjohtaja voi pidättää ratkaistavakseen yksittäisen asian, joka työjärjestyksen mukaan kuuluisi muun virkamiehen päätettäväksi. Pääjohtaja ei voi kuitenkaan ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka Euroopan unionin säädösten mukaan kuuluu maksajavirastosta vastuussa olevalle henkilölle. "

Tämähän on toki vaikkapa yritysmaailmassa normaalia. Kuitenkin erityisesti Eviran valvontatehtävät huomioon ottaen tuntuu erikoiselta, että vaikkei pääjohtajalla olisi eläinlääkärin tai elintarviketutkijan pätevyyttä, voisi hän ottaa päätettäväksi yksittäisen virkamiehen alueella olevan asian. Suomen Eläinlääkäriliitto toteaa lausunnossaan:

"Pääjohtajan ei pitäisi voida ottaa ratkaistavakseen myöskään muita sellaisia tehtäviä, jotka on lainsäädännössä annettu määrätyn viranhaltijan ja/tai pätevyyden omaavalle henkilölle, kuten virkaeläinlääkärin tehtävät teurastamon valvonnassa ja lihantarkastuksessa."

Tähän on helppo yhtyä ja tällainen lain takaama veto-oikeus on turhaa vallan keskittämistä. Tämähän toki mahdollistaa myös sen, että pääjohtaja voi jo organisaation nimitysvaiheessa muuttaa halutessaan mielestään huonot nimitykset sopivammiksi läpi organisaation.

Nyt meillä on siis maatalous- ja metsätieteiden maisteri pääjohtajana, eihän hänelle voi antaa oikeutta päättää yli Eviralta tulleiden eläinlääkärien tai elintarviketutkijan päätöksien puutteellisella asiantuntemuksella.

Yhä politisoituneempi ruokapolitiikka

Tällä nimityksellä alistettiin elintarviketurvallisuus maatalouspolitiikalle. Jotain painotuksista kertonee uuden pääjohtajan ensimmäinen lausunto MMM:n tiedotteessa:

"Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on vahvistaa uuden viraston maatalouspolitiikan ja elintarvikeketjun yhteiskunnallista vaikuttavuutta."

Minusta tämä jo kertoo, mikä kulma edellä mennään ja se ei ole elintarviketurvallisuus ja tuotantoeläinten hyvinvointi.

Monien kummastukseksi vuonna 2016 ministeri Tiilikainen käynnisti selvityksen virastojen yhdistämisestä vaikkei sille oltu nähty mitään erityistä tarvetta, sillä tehtävien päällekkäisyyttä tai synergiaetuja ei ollut juurikaan nähtävissä. Ei niitä vieläkään ole nähtävissä, joten tämä on poliittinen päätös, jolla pönkitetään maatalouspolitiikan asemaa.

Tämä koko Ruokavirasto on tarpeeton ja tällaista valvonnan alistamista maaseutupolitiikan alle ei saisi toteuttaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän AmosAhola kuva
Amos Ahola

"Edistämisen ja valvonnan yhdistäminen ei toimi"

Pitää paikkansa - esimerkit löytyvät mm. Veikkauksesta ja Alkosta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Hitusen huvittaa, kun esitystä yksimieleisesti puoltanut Maa- ja metsätalousvaliokunta toteaa lausunnossaan:
"Koko elintarvikeketjun ohjaaminen, kehittäminen ja valvonta samassa virastossa on toiminnan kannalta erittäin tarkoituksenmukaista. Valiokunta korostaa voimakkaasti Ruokaviraston kantavaksi teemaksi nostettua "Valvojasta valmentajaksi"-näkökulmaa."

Miten olisi Poliisi - valvojasta valmentajaksi?

Ymmärrän, että tällä haetaan hyviäkin asioita, mutta se sisältää myös melkoisia vaaran paikkoja.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

"Miten olisi Poliisi - valvojasta valmentajaksi?"

No, jos halutaan ,niin kuin monet haluavat, palata kyläpoliisitoimintaan niin kyllä silloin ollaan jo melko lailla tuohon suuntaan menossa. En näkisi ollenkaan huonona jos poliisi ottaisi enemmän sitä valmentajan otetta vallankin nuorison suhteen, meille vanhoillehan ei oikein se valvotakaan tehoa kun on opittu jo olemaan sivussa sieltä missä tapahtuu.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Nyt näyttää, ettet ymmärrä sloganin sisältöä.

On huomattava, ettei Evira ole ollut ylimpänä valvovana viranomaistahona merkittävässä roolissa elintarviketuotannon, kaupan tai ravintola-alan valvojana. Evira on merkittävässä määrin ollut tuottamassa ja ohjaamassa elintarviketoimialaa ja kehittämässä sille toimivaa omavalvontajärjestelmää. Vaikka isossa elintarviketalossa valvova viranomainen käy tarkastamassa toimintaa enimmillään yksitoista kertaa vuodessa, satoja tuhansia rasioista einesvalmisteita kulkee linjastojen, kuljetusten, kauppojen kylmäaltaiden läpi ilman, että yhdenkään viranomaisen valvonta olisi rasiaa tai valmiste-erää koskaan nähnyt.

Valvojasta valmentajaksi on ohjannut toimintaa monien vuosien ja vuosikymmenten ajan. Elintarviketurvallisuus ei kohene poliisiottein, valvontaa lisäämällä. Nykyinen erinomainen tilanne on saatu valvontaa supistamalla ja siirtämällä voimavarat ohjaavaan toimintamalliin.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

"Näinhän siinä kävi eli johtaja tuli Mavista vaikka Eviran toiminta on huomattavasti laajempaa kattaen koko elintarvikeketjun."

Nyt ei puutu muuta kuin julkaiset oman pätevämmän ja ansioituneemman ehdokkaasi. Mihinkäänhän se ei enää vaikuta mutta jäi sellainen kuva että olisit tiennyt jonkun paremman.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Heti mikäli viidentoista hakijan nimet julkaistaan.

Edit: Ovat näemmä tiedossa, joten mieluummin olisi niistä valittu Eviran pääjohtaja eläinlääketieteen lisensiaatti Aho ottaen huomioon hallinnonalan suuruuden yhdistyvässä virastossa.

Käyttäjän Mahjong kuva
Erkki Martikainen

No, viiden vuoden päästä hän voi yrittää uudestaan. Jospa se onni silloin suosisi.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #8

Niin, Oikarinen oli Etelä-Pohjanmaan ELY:n johtaja Seinäjoella 2010-2015. Sitten hänet palkattiin Maviin Seinäjoelle osastopäälliköksi. Sitten 2017 hänet nimitettiin 2017 määräaikaiseksi Mavin ylijohtajaksi Seinäjoelle. Nyt sitten nimitettiin Ruokaviraston pääjohtajaksi Seinäjoelle.

Mahtaako olla alunperinkään ollut mahdollista saada virkaa ellei ollut Seinäjoelta ja nimi Oikarinen?

Peilattuna hankkeen aikatauluun on ihan oikeutettua esittää tällainen ihmettely ja hallitus saisi avata valintaperusteitaan. Rakettimainen nousu osastopäälliköstä määräaikaisen ylijohatajapestin kautta yli tuhannen ihmisen organisaation johtoon ohi pitkään Eviraa johtaneen Ahon.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #11

Olisiko avainsanoina olleet "(liian) pitkään Eviraa johtanut"?
Pestistähän tehtiin nyt määräaikainen.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #14

Esityksen mukaan Evira on onnistunut tehtävässään verraten hyvin verrattuna Maviin:

"Elintarviketurvallisuusviraston toiminnallista tuloksellisuutta arvioitiin Net Effect Oy:n toteuttamassa arvioinnissa vuonna 2011. Arvioinnin mukaan Elintarviketurvallisuusvirastosta on monipuolisen ja aktiivisen viestinnän ansiosta tullut laajalti tunnettu, ja sen koetaan olevan lähellä kansalaista. Arvioinnissa viraston johtamisjärjestelmässä todettiin raskautta ja moniportaisuutta, minkä katsottiin aiheuttaneen byrokraattisuutta ja jäykkyyttä. Toimintakokonaisuuksien sekä osastojen välisten jakojen todettiin myös aiheuttaneen epäselvyyttä rooleissa ja vastuissa. Solita Oy toteutti vuonna 2017 Elintarviketurvallisuusviraston toimintaa koskevan sidosryhmätutkimuksen, jonka mukaan sidosryhmät arvostavat viraston osallistavaa lähestymistapaa, asiantuntemusta ja hyviä kansainvälisiä verkostoja. Sidosryhmät myös katsoivat, että viraston tulisi saada lainsäädännön tulkintoja yhdenmukaisemmiksi kaikilla viranomaistasoilla, varmistaa, että tuontituotteiden valvonta on yhdenmukaista kotimaisten tuotteiden kanssa, kehittää poikkeustilanteiden hoitamisen toimintamalleja yhdessä toimijoiden kanssa sekä vahvistaa elintarvikevientiin liittyvää tukea."

Mavin kohdalla ongelmia on ollut huomattavasti enemmän. Tuloksia näyttää tulleen, joten siihen peilaten pidän erikoisena ajatuksena, etteikö olisi ollut voinut tulla tulosta täälläkin.

Hauskoaj nämä määräaikaisuudet viisi vuotta. Kun nimitetään viideksi vuodeksi alkaen 2019 alussa, niin nimitys on taas pöydällä ei ensi hallituksella vaan seuraavalla.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #15

Tuo pestin viiden vuoden pituus hymyilytti itseänikin. Keskusta on ilmeisen varma tulevasta oppositiokaudesta jo tässä vaiheessa.

Toisesta kommentistani voit päätellä, että tunnen kyllä Eviran onnistumisen sidosryhmätasolla ja erinomaisen hyvin vaikuttavuustasolla.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #14

Lisään vielä sen verran, että heisen valitettavasti maksumuurin takana olevan haastattelun mielipiteiden kertovan miksei Aho sovi Keskustan pirtaan.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005458569.html

”Uskon, että lähitulevaisuudessa, hyvinkin pian, pidämme perin merkillisenä sitä, että tänään on luvallista pitää eläimiä kytkettynä pitkiä aikoja ja että eläimillä ei ole jatkuvaa veden saantia”, Aho sanoo. ”Uskon myös, että vapaaehtoisin toimin, sitoutumalla laatujärjestelmiin ja erityisesti kertomalla kuluttajille hyvinvoinnin tasosta pakkausmerkinnöin, päästään pitkälle.”

Ahon mielestä lihasta tulisi tehdä arvotuote, suorastaan ylellisyyttä.
”Suomalaisia ei ole tarpeen kannustaa syömään enemmän punaista lihaa – ei proteiinien saannin, ei ympäristönsuojelun eikä edes ravitsemusturvallisuuden kannalta.”

Ruokakulttuurimme on muuttunut lihapainotteiseksi vasta muutaman vuosikymmenen aikana, ja se voi muuttua takaisinkin, jos haluamme, Aho sanoo.
”Ei meillä kotona 60-luvulla ollut todellakaan joka päivä lihaa, ja silloin kun oli, ei paljoa.”

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi Vastaus kommenttiin #16

Se vain että mikä noista lainauksista ei sovi kepun pirtaan?

Itse epäilen että monet muut vastustaisivat esim. sitä, että lihan hinta nousisi ylöspäin. Peruskuluttajille hinta on tärkein, eläinten hyvinvointi on toissijainen. Jokainen kommentti, joissa mainitaan kuinka kallista ruoka vain vahvistaa tätä käsitystä.
Ja yllättävän monelle belgian sinisen kasvatus ei aiheuta mitään negaatiota vaan asia on pikemminkin päinvastoin.

Käyttäjän TeppoSyvril kuva
Teppo Syvärilä

Luojan kiitos että Suomessa ei ole korruptiota eikä hyvävelijärjestelmää.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@10. Juu, tuon sarkastisen kommentin lisäksi olin mielessäni jo kehitellyt sellaista satiirista huumoria, minkä väkerrän tuonne Vapaavuoron puolelle Villeenistä ja Teukasta, ketkä asuvat kellarissa ja saunassa.

Käyttäjän TeppoRaininko kuva
Teppo Raininko

Oikarinen on siis epäpätevä ja poliittisin perustein sekä sukunimensä ja asuinpaikkansa vuoksi syrjäyttänyt koko joukon pätevämpiä hakijoita? Jos näin on, blogistin ei tarvitse edes yrittää perustella väitettään, kyllä ne yli kävellyt hakijat varmasti nostavat asiasta metelin. Jäämme jännittyneinä seuraamaan.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Niin, en ole väittänyt häntä epäpäteväksi vaan herättänyt kysymyksen siitä oliko hän pätevin ohi nykyisen Eviran pääjohtajan.

Mitä tulee mahdolliseen meteliin, niin on hyvä huomata kuinka prosessi etenee. Seuraavaksi Oikarinen nimittää johdon itsestään alaspäin. Eli merkittävimmät kilpailijat pääjohtajalle Evirasta odottavat seuraavaksi nimittääkö hän heidät johtoon ja mihin paikoille.

Joten mikäli hävinneillä Eviran johtajilla on vähänkään itsesuojeluvaistoa oman tulevaisuutensa kannalta, niin he eivät nosta meteliä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset