Niko Kaistakorpi "Contribute. Engage. Participate. Cynicism and apathy are poisons for the spirit." Edward Norton

Kaikki blogit puheenaiheesta Vesistöjen tila

Itämeren hapettomien syvyyskohtien hapetus valolla

Itämeren hapettomiin kohtiin voidaan ankkuroida "ledinauhaa", joka mahdollistaa happea tuottavan kasvuston syntymisen syvyyteen. Syvimmät alueet ovat valottomia, ja  tämä asia edistää hapettomuuden syntyä, koska fotosynteesiä hapen tuottajana ei ole tarjolla. Valaisemalla sopivat syvännekohdat, saadaan luonnon automaattinen ilmausjärjestemä aikaan, joka tarvitsee kohtuullisen vähän energiaa toimiakseen.

Kasvavan metsien käytön vaikutukset vesistöihin ja luonnon biodiversiteettiin

LUKE:n tutkimuksen mukaan metsäojituksien kuormittavuus vesistöille on jopa kymmeniä kertoja suurempi kuin on aiemmin arvioitu. Suomen metsäalasta noin 25 prosenttia on ojitettua ja tutkimuksen mukaan avohakkuut sekä metsien käsittely lisäävät entisestään haittoja vesistöille. Näin ollen metsätalouden merkitys vesistöjemme rehevöitymiselle on huomattavasti suurempi kuin on aiemmin luultu.

Lisääntyvät hakkuumäärät pahentavat ongelmia

Ylen artikkelissa kerrotaan:

Sukupolvestamme ei kirjoiteta ylistyslauluja

Eläkkeellä oleva entinen valtionvarainministeri Iiro Viinanen on kitkerin sanoin arvostellut nykypolitiikkojamme kansantaloutemme holtittoman huonosta hoitamisesta. (KS 7.7.2014) Samassa kirjoituksessa hän ihmettelee myös miksi valtiovalta ei puutu turvetuotantosoittemme valumavesien parempaan valvontaan, vaan sallii turvetuotannon säälittä pilaavan kansallisomaisuutemme, tuhannet kirkkaat ja kalaisat järvemme..

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä